Biyoloji:ÖZ

2017-01-01
Arslan, Özlem
Çiçek, Nuran
Yılmaz, Remziye
Öktem, Hüseyin Avni
Ekmekçi, Yasemin
Kayıhan, Ceyhun
Eyidoğan, Füsun
Kandemir, İrfan
Çetin, Demet

Suggestions

Kastamonu'da 19. Yüzyıl Ticaret Yapıları
Eyüpgiller, Kutgün; Topçubaşı , Mine; Polat, Işıl (2008-1-1)
Kastamonu, a city in the North-west of Anatolia and a settlement in the “Paphlagonia” region of ancient history, has always been a cultural and commercial center for the nearby villages and cities. In the nineteenth. century, the city became an administrative center for the province of Kastamonu (Kastamonu Eyaleti) which consisted of eight cities in the region. With the economic challenges the Ottoman Empire was facing, came the renovations and the changing lifestyle which led to a taste for a different arc...
Ortaokul 7. Sınıfta Dörtgenlerin Alan Bağıntılarını Oluşturma Sürecinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Kullanılması
Özçakır, Bilal; Çakıroğlu, Erdinç (2017-04-01)
Bu çalışmada, GeoGebra yazılımı ile hazırlanmış etkinliklerin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik öğretim programında dörtgenlerin alan hesabına ilişkin kazanımların öğretiminde sağlayacağı katkıların incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışmasının araştırma modeli olarak kullanıldığı bu çalışmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma grubu Kırşehir ilindeki bir ortaokulun 7. sınıfına devam eden 40 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma süresince...
elektronik I
Kalınlı, Adem (Erciyes Üniversitesi, 2005-05-01)
Konut
Özdemir Sarı, Özgül Burcu (null, 2015-01-01)
Erken 20. Yüzyıl Çorum Evlerinde Banyo Teknolojisi
Tuluk, Ömer İskender (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Osmanlı döneminde, özellikle 14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15. yüzyılda hayır eserlerine vakfedilmek üzere çok sayıda çarşı hamamı inşa edildiği bilinir. Bunun yanında büyük şehirlerde konak ve yalılarda, taşrada ise âyan konaklarında asıl binadan ayrı olarak küçük çapta özel hamamlar da inşa edilmiştir. Daha küçük evlerde ise yıkanma eylemi “gusülhane” denen, odalarda özel olarak tasarlanmış kapaklı gömme dolap içlerinde gerçekleştirilmiştir. Basit, ancak oldukça işlevsel bir mimari düzenleme göste...
Citation Formats
Ö. Arslan et al., Biyoloji:ÖZ. 2017.