Çelik bağ kirişleri kullanım alanları ve çözümsel modellenmeleri

2006-12-07
Sarıtaş, Afşin
Filippou, Filip C
Kesmede akan bağ kirişleri pek çok farklı yapısal sistemlerde deprem enerji emicisi olarak kullanılmakta ve deprem hasarını lokalize etmek için tercih edilmektedir. Bu çalışmada, öncelikli olarak bu elemanların kullanım alanları ve yapısal sistemler üzerindeki faydaları anlatılmıştır; ayrıca bu elemanların davranışını modellemek için çerçeve elemanı geliştirilmiştir. Bu model, deplasman alanında Timoşenko kesme kiriş teorisinin varsayımlarını takip eder ve eleman tepkisini üç alanlı karma formulasyon kullanarak elde eder. Ana sistemin lineer olmayan tepkisi, eleman ekseninde bulunan kontrol kesitleri üzerindeki tepkilerin nümerik entegrasyonundan oluşmaktadır. Kontrol kesidinin tepkisi, her kesit üzerindeki çok eksenli malzeme tepkilerinin entegrasyonu ile hesaplanır. Eksenel normal gerilme ve kesme gerilmesi arasındaki etkileşim, her entegrasyon noktasında üç boyutlu malzeme modeli kullanılarak kiriş modeline doğrudan katılmıştır. Yapısal çelik modelinde, üç boyutlu genelleştirilmiş plastisite modeli kullanılmıştır. Geliştirilen kiriş modeli, nümerik çözümlemelerde teorik cevaplarla aynı sonucu kesme kilitlenmesi problemi olmadan vermiştir. Elde edilen bu sonuç, her yapısal elemanı tek sonlu elemanla modelleyince bile aynıdır. Geliştirilen kiriş modelinin geçerliliği, çelik bağ kirişleri deneysel sonuçlarını geliştirilen modelin lineer olmayan tepkisi ile karşılaştırarak sağlanmıştır. Karşılaştırmada seçilen bağ kirişleri, binalarda ve hatta uzun açıklıklı köprülerde kullanılmış, değişik geometrilere sahip ve farklı yükleme koşulları altında test edilmiştir.
Citation Formats
A. Sarıtaş and F. C. Filippou, “Çelik bağ kirişleri kullanım alanları ve çözümsel modellenmeleri,” presented at the Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi Sempozyumu (7 - 8 Aralık 2006), Denizli, Türkiye, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72484.