Lise Öğrencilerinin ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Ortografik ve İzometrik Çizim Becerilerinin İncelenmesi

2018-11-04
Boz Yaman, Burçak
Yiğitcan Nayir, Özge
Kayhan Kırmaç, Emine Banu
Fatma Derya, Yavuz
Bulut, Safure

Suggestions

Lise ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Ortografik ve İzometrik Çizim Becerilerinin İncelenmesi.
Boz Yaman, Burçak; Yiğitcan Nayir, Özge; Kayhan Kırmaç, Banu; Yavuz, Fatma Derya; Bulut, Safure (null; 2018-10-06)
Lise Öğrencilerinin Kimya Özyeterlilik Düzeyleri Ve Kaynakları.
Kondakçı, Esen(2010-12-31)
Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli değişkenler üzerine yapılan çalışmalarda, çoğunlukla duyuşsal değişkenlerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Duyuşsal değişkenler, tutum, motivasyon, endişe ve öz-yeterlik gibi doğrudan saptanamayan ancak psikometrik araçlarla belirlenen değişkenlerdir. Bunlar arasında öz-yeterlik faktörü başarıya etki eden önemli bir değişken olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kişinin belli bir işi yerine getirmede kendine olan inancı olarak Bandura (1997) tarafından tanımlanan öz-yeterlik ...
The relationship between attachment styles and perfectionism in high school students
Saya, Pelin; Aydın, Gül; Department of Educational Sciences (2006)
The main purpose of the present study is to investigate the relationship between attachment styles and perfectionism as a function of gender in Turkish high school students. Factor structure of Multidimensional Perfectionism Scale in Turkish high school was also investigated. Four hundred and ninety five 11th grade high school students from four different state high schools in Ankara participated in the study. Turkish versions of Multidimensional Perfectionism Scale (MPS, Oral, 1999) and Relationship Scale ...
The relationship among self construal, family functioning and sibling number in terms of gender in high school students
Mesutoğlu, Canan; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2012)
The goal of the study was to understand the nature of the relationship among self construal, family functioning and sibling number in terms of gender. Five hundred twenthy-nine high school students participated in the study. Participants were selected from seven general public high schools in Ankara. Data was gathered via Personal Information Questionnaire, Autonomous-Related Self in the Family Scale (Kağıtçıbağı, 2007a) and Family Assessment Device (Epstein, Balwin & Bishop 1983). Results of the study indi...
The Relationship between physical activity level and academic achievement in high school students
Doğan, Uğur; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2016)
The main purpose of this study was to examine the relationship between physical activity level and academic achievement in high school students. This study is limited with grade 9-12 high school students in Kastamonu. There are 16 high schools and 8244 students in Kastamonu. The schools have divided into four randomly. Four of them have chosen for grade 9, four of them have chosen for grade 10, four of them have chosen for grade 11 and four of them have chosen for grades 12. Two classes were chosen randomly...
Citation Formats
B. Boz Yaman, Ö. Yiğitcan Nayir, E. B. Kayhan Kırmaç, Y. Fatma Derya, and S. Bulut, “Lise Öğrencilerinin ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Ortografik ve İzometrik Çizim Becerilerinin İncelenmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72490.