Ortaçağ Anadolu Türk Sanatına Eski Mezopotamya Sanatından Gelen Etkiler Konusu

2000-01-01
Uluslararası “sanatta etkileşim” sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü = International “interactions in art” symposium Hacettepe University, Faculty of Letters Department of Art History tarafından 25-27 Kasım 1998’de Ankara’da düzenlenmiştir.
Citation Formats
A. U. Peker, Ortaçağ Anadolu Türk Sanatına Eski Mezopotamya Sanatından Gelen Etkiler Konusu. 2000, p. 205.