Ortaçağ Anadolu Türk Sanatına Eski Mezopotamya Sanatından Gelen Etkiler Konusu

2000-01-01
Uluslararası “sanatta etkileşim” sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü = International “interactions in art” symposium Hacettepe University, Faculty of Letters Department of Art History tarafından 25-27 Kasım 1998’de Ankara’da düzenlenmiştir.

Suggestions

Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları Ve Malzeme Analizi
Erciyas, Deniz Burcu; Pişkin, Evangelia; Özacar, Atilla Arda; Süzen, Mehmet Lütfi(2014-12-31)
Tokat Merkez İlçe’de yer alan Komana antik kentinde arkeolojik araştırmalar 2004 yılından bu yana Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Burcu Erciyas tarafından ODTÜ BAP, Tübitak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tokat Valiliği desteği ile sürdürülmektedir. 2009 yılına kadar yüzey araştırması ve jeofizik araştırmalar yürütülmüş olan alanda 2009 yılından itibaren kazı çalışmaları başlatılmıştır. Proje kapsamında son 3 yılda ağırlıklı olarak, kazı çalışması, çevresel verilerin değerlendirilmesi...
A survey on the system of education at the Middle East Technical University Department of Architecture, 1956-1980
Uysal, Yüksel Yeşim; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2003)
This thesis explores the system of architectural education in the Middle East Technical University Department of Architecture between 1956 and 1980. The formation and the transformation of the system of architectural education in the school are investigated with references to the evolution of the social, political, economic and architectural context of Turkey in the period and the systems of architectural education applied in the country. The education in the Department of Architecture not only formed its s...
Farklı okul ortamlarındaki çocukların okul sonrası fiziksel aktivitelerde algıladıkları öz yeterlikleri
Cengiz, Cevdet; İnce, Mustafa Levent (2013-01-01)
he purpose of this study was to examine the middle school students’ physical activity self-efficacy, staff and parent efficacy perceptions for * Bu çalışma Cevdet CENGİZ’in Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 2011 yılında Doktora derecesi verilmiş “Sosyo-Ekolojik Uygulamanın Kırsal Alandaki Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Bilgisi ve Davranışlarına Etkileri” adlı araştırmasının bir bölümüdür.** Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, cevdet...
Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri
Ergut, Ferdan(2013-12-31)
Doktora öğrencisi Servet Yanatma tez konusu olarak “Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Haber Ajansları’nın Gelişimi ve Faaliyetleri”ni çalışmaktadır. Osmanlı Devleti’nde basınla ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen İstanbul’da faaliyet gösteren yabancı haber ajanslarıyla ilgili sadece bir kitap ve makale bulunmaktadır. Sadece Türkçe kaynaklar esas alınarak hazırlanan bu çalışmalar konunun çok sınırlı bir boyutuna değinmektedir. Türkçe dışında bir dilde ise hiçbir çalışma bulunmaktadır. Tez araştırması kapsamı...
Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası
Fulya, Ulutaş; Ubuz, Behiye (2008-05-01)
Bu çalışmanın amacı, 2000–2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrenciler...
Citation Formats
A. U. Peker, Ortaçağ Anadolu Türk Sanatına Eski Mezopotamya Sanatından Gelen Etkiler Konusu. 2000, p. 205.