Fine Ash Particle Emissions from Combustion of Coals and Biomass Process Residues

2014-08-08
Kazanç Özerinç, Feyza
Levendis, Yiannis
The 35th International Symposium on Combustion, (2014)

Suggestions

Residual flux in prospective current transformer cores.
Göncü, Ömer; Department of Electrical Engineering (1968)
ELEMENTAL POLLUTION OF THE GOLDEN HORN SURFACE SEDIMENTS
SAYDAM, AC; SALIHOGLU, I (Informa UK Limited, 1991-01-01)
Trace elements and their size distributions in Ankara atmosphere determined by thermal neutron activation analysis.
Somer (Orhan), Ş. Nihal; Department of Chemical Engineering (1977)
Synthetic fuels as energy carriers.
Menteş, Aykut; Department of Mechanical Engineering (1979)
PERSISTENT ORGANICS IN THE AEROSOLS
Tuncel, Semra; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali; Ertaş, Gülay; Göktürk, Emine Hale(2015-12-31)
Projenin temel amacı, Afrika’yı Mısır üzerinden terk eden ve Kıbrıs üzerinden Ankara’ya kadar ulaşan Sahra tozu , orta Avrupadan taşınan ve Basra körfezinden Irak, Suriye, Lübnan ; Israil gibi ülkelerden geçerek Kuzey Kıbrısa ulaşan insan kaynaklı toz bulutlarının Yaklaşık 1500 km uzunluğundaki bu taşınımı sırasında parçacık boyut dağılımlarının ve özellikle küçük parçacık boyutlarındaki kalıcı organik maddelerden en önemlisi ve insan kaynaklı olan ( poli aromatik hidrokarbonlar) PAHs kompozisyonlarının ne...
Citation Formats
F. Kazanç Özerinç and Y. Levendis, “Fine Ash Particle Emissions from Combustion of Coals and Biomass Process Residues,” presented at the The 35th International Symposium on Combustion, (2014), San Francisco, USA, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72516.