Çıkılamayan Sokaklar, Çıkılabilen Teraslar

2020-07-01

Suggestions

Çıkış Platformu Yüksekliği Ve Eğiminin Elit Yüzücülerin Çıkış Kinetik Ve Kinematik Değişkenleri Üzerine Etkisi.
Korkusuz, Feza(2011-12-31)
Bu proje, çıkış platformu eğiminin ve yüksekliğinin, yüzücülerin çıkış hareketindeki kinetik ve kinematik değişkenler üzerinde meydana getirdiği değişimleri incelemektir. Değişkenlerde meydana gelen değişimlerin incelenmesi amacıyla yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir yük hücreli çıkış platformu, hareket yakalama sistemi kullanılacaktır. Araştırmanın katılımcı grubunu Türk elit yüzücüler oluşturacaktır. Araştırma sonucunda Uluslararası Yüzme Federasyonunun Belirlediği standartlar içerisindeki eğim ve yüksekli...
Computation of viscous flows over flapping airfoils and parallel optimization of flapping parameters
Kaya, Mustafa; Tuncer, İsmail Hakkı; Department of Aerospace Engineering (2003)
Development of unsteady models for flapping wings' controller design approach
Ormancı, Filiz; Kurtuluş, Dilek Funda; Arıkan, Kutluk Bilge; Department of Aerospace Engineering (2016)
Among a wide variety of micro air vehicles (MAV) due to their sizes, shapes, mechanisms and remoting technique; insect scaled flapping wing vehicles offer potential advantages like; higher agility for collision avoidance by rapid maneuvering compared to fixed wing MAVs, less noise compared to rotary wing MAVs, number of similar species in nature to imitate while modeling. Therefore, they are mainly in favor for defense applications. Main scope of the thesis is to develop an unsteady model capable of calcula...
ÇIRAK: Montaj işçileri için uyumlu robot manipülatör desteği
Şahin, Erol; Kalkan, Sinan(2020-11-01)
Proje fabrikalardaki montaj hatlarında çalışan işçilerin işlerini daha hızlı yapabilmeleri için onlara ?çırak? olarak yardım edecek bir işbirlikçi robotik manipülatör - Kobot sistemi geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda işçinin hareketlerini takip eden, montaj sırasında ihtiyacı olan parça ve aletleri zamanı geldiğinde ona uzatan, ve kullanımı bitenleri yerlerine geri götüren ve işçi ile daha doğal bir insan-robot iletişimi kurabilen bir sistem geliştirilmiştir. Daha net ifade etmek gerekirse; 1. İ...
Nonlinear reduced order modeling of bolted joints
Karapıstık, Gökhan; Ciğeroğlu, Ender; Department of Mechanical Engineering (2019)
Most of the structural systems assembled by using bolted joints. Therefore, bolted joint models have a critical importance to estimate the behavior of the overall assembled system. There are several linear bolted joint models, which consist of spring and dashpot elements in literature. While they can estimate the resonant frequency of the overall system with a sufficient accuracy, linear bolted joint models are inadequate for approximating the damping, which arises from the friction in the contact interface...
Citation Formats
M. H. Zelef, “Çıkılamayan Sokaklar, Çıkılabilen Teraslar,” Mimarlık, pp. 28–31, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72521.