Bileşik öncü gösterge ve sektörel endeksler arasındaki ilişki

2011-01-01
Erk, Hacıhasanoğlu
Soytaş, Uğur

Citation Formats
H. Erk and U. Soytaş, “Bileşik öncü gösterge ve sektörel endeksler arasındaki ilişki,” Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 26, pp. 79–91, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72727.