İnsan-Doğa İlişkisinin Gelişimi ve Çevre Sorunlarındaki Rolü / Development of Human-Nature Relationship and Its Role in Environmental Issues

2017-09-15

Suggestions

Exploring deep spatio-temporal fusion architectures towards late temporal modeling of human action recognition
Kalafoğlu, Muhammet Esat; Alatan, Aydın; Kalkan, Sinan; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-8)
Visual action recognition (AR) is the problem of identifying the labels of activities that occur in a video. In this thesis, different spatio-temporal representations are analyzed and the factors making these representations better suited for AR are determined. To be specific, three main concepts are analyzed in this thesis study which are the effects of different architectural selections, the input modalities (RGB, optical flow, human pose), and temporal modeling concepts. Additionally, the joint utiliza...
Insan Beyninin Derin Ve Paralel Bir Mimari Ile Modellenmesi
Çakır, Murat Perit; Cinbiş, Ramazan Gökberk; Özay, Mete; Yarman Vural, Fatoş Tunay(2019-04-01)
Bu projede, fMRG (Fonksiyonel Manyetik Resonans Görüntüleme) veri tabanları kullanarak insan beynindeki bilissel süreçler için çok çözünürlüklü ve hiyerarsik beyin agları gelistirilmistir. Bu yaklasım, hesaplamalı nörobilim literatüründeki yaklasımlardan temel bir farlılık göstermektedir: Mevcut yaklasımlar kisiye ve bilissel sürece özgü modeller önermektedirler. Oysa bu projede, farklı kisilerden elde edilen fMRG verilerini kullanarak insan beynindeki ortak özellikleri betimleyen yöntemler gelistir...
İnsan kaynakları yönetiminde ‘Yenilikçilik’: Çokuluslu Amerikan şirketlerinin Türkiye’deki politika ve uygulamaları
Sayım, Kadire Zeynep (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede çokuluslu şirketlerin doğrudan sermaye yatırımı yaptıkları ülkelerdeki yönetimsel politika ve uygulamaları yönünden ‘yenilikçiliği’ irdelenmiştir. Bu amaçla Amerikan sermayeli firmaların merkezlerinde geliştirip Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerine aktardıkları insan kaynakları (İK) yönetimi alanındaki ‘yenilikçi’ politika ve uygulamaları araştırılmıştır. Yönetimsel politika aktarımında en önemli etkenler olan ulusal iş sistemleri ve bu bağlamda ülkeler arasındaki ‘üstünlük’ ve iş sistemini...
İnsan kaynakları yönetiminde ‘Yenilikçilik’: Çokuluslu Amerikan şirketlerinin Türkiye’deki politika ve uygulamaları
Sayım, Kadire Zeynep (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede çokuluslu şirketlerin doğrudan sermaye yatırımı yaptıkları ülkelerdeki yönetimsel politika ve uygulamaları yönünden ‘yenilikçiliği’ irdelenmiştir. Bu amaçla Amerikan sermayeli firmaların merkezlerinde geliştirip Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerine aktardıkları insan kaynakları (ĐK) yönetimi alanındaki ‘yenilikçi’ politika ve uygulamaları araştırılmıştır. Yönetimsel politika aktarımında en önemli etkenler olan ulusal iş sistemleri ve bu bağlamda ülkeler arasındaki ‘üstünlük’ ve iş sist...
İnsan Değişir Dünya Değişir”: Resimlerle Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma ile İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Analizi
Güler Nalbantoğlu, Fulden; Öztekin, Ceren (null; 2018-05-02)
Citation Formats
S. Aydın Bayram, “İnsan-Doğa İlişkisinin Gelişimi ve Çevre Sorunlarındaki Rolü / Development of Human-Nature Relationship and Its Role in Environmental Issues,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ukecek.com/files/39/editor/files/ukecek-ozet-son.pdf.