DDS-HLA birlikte çalışabilirlik yaklaşımları üzerine bir literatür araştırması

2017-11-23
Kaya, Muhammed Çağrı
Çilden, Erkin
Canberi, Haluk
Oğuztüzün, Mehmet Halit Seyfullah
DS (Data Distribution Service for Real-Time Systems) ve HLA (High Level Architecture) mimari bakımdan yayınla/abone ol mekanizmasına dayanmaktadır. Temel mimari yaklaşımları ortak olan bu iki standart, geleneksel olarak farklı uygulama alanlarında kullanılmışlardır. Ancak son zamanlarda, L-V-C (Live-Virtual-Constructive) entegrasyonu gibi uygulamaların da yaygınlık kazanmasıyla, HLA kullanan dağıtık benzetim sistemleri dünyası ile DDS kullanan gerçek-zamanlı sistemler dünyasının birbirine yakınlaşmakta olduğu ve birlikte çalışabilirlik gereksinimlerinin vurgulandığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmada literatürdeki DDS ve HLA’nın birlikte kullanımını ele alan çalışmalar incelenmiştir. Öncelikle her iki mimariyi çeşitli yönleriyle karşılaştıran çalışmalar özetlenmiştir. DDS ve HLA birlikte çalışabilirlik yaklaşımları için bir sınıflandırma önerilmiş ve literatürdeki DDS-HLA birlikte çalışabilirlik yöntemleri incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Son olarak DDS’nin diğer dağıtık benzetim yaklaşımlarıyla birlikte kullanımına değinilmiştir.
Citation Formats
M. Ç. Kaya, E. Çilden, H. Canberi, and M. H. S. Oğuztüzün, “DDS-HLA birlikte çalışabilirlik yaklaşımları üzerine bir literatür araştırması,” presented at the Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (21 - 23 Kasım 2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://usmos.metu.edu.tr/system/files/usmos2017_kitap.pdf.