Kanatçık-kanal sistemindeki ayrılma basıncı-yoğuşma ilişkisinin boyutsuz parametrelerle incelenmesi

2019-09-11
Akdağ, Osman
Akkuş, Yiğit
Dursunkaya, Zafer
Citation Formats
O. Akdağ, Y. Akkuş, and Z. Dursunkaya, “Kanatçık-kanal sistemindeki ayrılma basıncı-yoğuşma ilişkisinin boyutsuz parametrelerle incelenmesi,” presented at the 22nd Thermal Science and Technology Congress, (11 - 14 Eylül 2019), Kocaeli, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72883.