Hide/Show Apps

Kanatçık-kanal sistemindeki ayrılma basıncı-yoğuşma ilişkisinin boyutsuz parametrelerle incelenmesi

2019-09-11
AKDAĞ, OSMAN
AKKUŞ, YİĞİT
DURSUNKAYA, ZAFER