Türkiye de Kullanılan Pestisitlerin Karşılaştırmalı Yeraltısuyuna Sızma Eğilimleri

2017-10-07
Akay, Ece
Karaaslan, Yakup
Dilek, Filiz Bengü
Yetiş, Ülkü

Suggestions

Türkiye deki 2007 ve 2013 Yılı Kuraklıklarının NOAH Hidrolojik Modeli ile İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-10-01)
Ülkemizde ve dünyada verdiği zararlar açısından doğal afet olarak nitelendirilen kuraklığın analizi ve sonucunda niteliklerinin (süre, şiddet, etki alanı) belirlenmesi, bu doğal afetin etkilerinin daha iyi anlaşılması ve azaltılması ve erken tahmininin yapılabilmesi açısından çok kritiktir. Bu çalışmada, Türkiye’deki kuraklık analizi için hem hidrolojik modelden elde edilen toprak nemi değeri hem de uzaktan algılama ile elde edilen bitki örtüsü indeksi kullanılmıştır. Kuraklık çalışmalarında yaygın olarak k...
Türkiye kıyılarında tarihsel depremler ve onlara ilişkin tsunamilerin araştırılması
Yalçıner, Ahmet Cevdet; Ersoy, Şükrü; Kuran, Uğur; Altınok, Yıldız; Alpar, Bedri(2001-09-01)
Türkiye de Kadının Yerel Siyasete Katılımını Etkileyen Unsurlar ve Katılımın Sonuçları Antep Elazığ ve Siirt Örnekleri
Oğuz, Hazal; Yavuz, Nilay (null; 2015-11-15)
Türkiye' de biyokütleden temiz enerji eldesinin araştırılması
Atımtay, T. Aysel; Topal, Hüseyin(2004)
Bu çalışmada, Türkiye'de orman endüstrisi, gıda endüstrisi ve tarım artıklarından kaynaklanan biyokütlenin bir envanteri çıkarılmış, ve bu artıkların 1990-2000 yılları arasında nasıl bir değişiklik gösterdiği ortaya koyulmuştur. Daha sonra seçilen artıkların kabarcıklı ve dolaşımlı akışkan yatakta yanma karakteristikleri incelenmiş, özellikle emisyonları en aza indirecek yanma koşullarının ne olduğu tesbit edilmiştir. Yakılması denenen biyokütleler zeytinyağı endüstrisi artığı olan prina, meyve suyu endüst...
An investigation of agricultural use potential of wastewater sludges in Turkey with respect to heavy metals and pathogens
Özsoy, Gülçin; Sanin, Faika Dilek; Department of Environmental Engineering (2006)
Landfilling is the most common method that is used in the final disposal of sludge all around the world as well as in Turkey. However increasing sludge quantities and limited landfilling areas make this method invalid. Use of sludge in agriculture presents a possible alternative for disposal. However, it also poses some risks to be evaluated. In this respect, it is important to identify heavy metal and pathogen content of sewage sludges because of their adverse health effects. This study aims to determine t...
Citation Formats
E. Akay, Y. Karaaslan, F. B. Dilek, and Ü. Yetiş, “Türkiye de Kullanılan Pestisitlerin Karşılaştırmalı Yeraltısuyuna Sızma Eğilimleri,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73008.