RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN FİBER HALKA BASINÇ SENSÖRÜ UYGULAMALARI

2019-09-06
Kaya, Malik
Esentürk, Okan

Suggestions

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN BÜYÜK MEMELİ POPULASYONLARINA ETKİLERİ
Bilgin, Cemal Can; Elverici, Mert; Durmuş, Mustafa; Özgencil, Kaan(2014-12-31)
Dünyada ve ülkemizde rüzgar enerji santralleri (RES) sürdürülebilir enerji kaynağı nitelikleriyle giderek daha öne çıkmaktadırlar. Ancak bütün fiziksel yatırımlarda olduğu gibi, inşaat ve işletme aşamalarında doğal yapıda önemli değişikliklere yol açmaktadırlar. Bu projenin amacı, Türkiye’de inşaat veya işletme aşamasında bir dizi RES’in büyük memeli populasyonları açısından sayılar, habitat kullanımı ve gün içi aktivite desenlerinin elde edilmesi, bu yolla RES etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Esas olarak...
RÜZGAR TÜRBİNİ ROTORLARI İÇİN KALIN KANAT PROFİLLERİNİN HAD SİMÜLASYONLARI
Orbay Akcengiz, Ezgi; Sezer Uzol, Nilay (null; 2019-10-03)
Bu çalışmada rüzgar türbini rotorlarında kullanılan çeşitli kalın kanat profillerinin üzerindeki akış simülasyonları daimi ve zamana bağlı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak yapılmıştır. Kalın kanat profilleri genellikle büyük rüzgar türbini rotorlarının kanat tasarımında tercih edilmektedir. Kanat profilinin kalınlığı, kanatların dış kısımlarında aerodinamik performans açısından, kanatların kök kısmına yaklaştıkça ise hem yapısal hem de aerodinamik performans gereksinimleri açısından artmak...
RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN "TOPLUMSAL DUYARLILIK" DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ
Ataöv Demirkan, Anlı(2016-12-31)
Sürdürülebilirliği bir şemsiye strateji olarak ele aldığımızda, insan-ekoloji ilişkisinin anlaşılması ve bu ilişki sonucu üretilen soyut, insan ile ilgili alanların ve fiziksel mekanların belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu ilişkiler içerisinde sürdürülebilir enerji üretim araçlarının ve teknolojilerinin gelişimi ve toplum ile olan bağının kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin pratiğe dönüştürülmesi üzerine düşündüğümüzde bu çalışma, rüzgardan enerji üretim süreçlerinin toplumsal duy...
RİSK GRUBU ÇOCUKLAR BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLAR
Tuğluk, Mehmet Nur; Avcı, Zeynep (Eğiten Kitap, 2018-12-01)
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ
PHYSICALLY-BASED MODELING OF RAINFALL-TRIGGERED LANDSLIDES IN KAPTANPASA, RIZE
Durmaz, Muhammet; Huvaj Sarıhan, Nejan; Hürlimann Ziegler, Marcel; Department of Civil Engineering (2022-2-28)
Physically-based models are reliable tools for landslide susceptibility assessment. However, they are, based on various simplifications, affected by different factors, and applicable for particular landslides. Therefore, landslide inventories are recommended to be subdivided into subsets reflecting different controlling factors and failure mechanisms, and the analysis should reflect these differences. Many physically-based models are based on infinite slope assumptions. The applicability of this assumption ...
Citation Formats
M. Kaya and O. Esentürk, “RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN FİBER HALKA BASINÇ SENSÖRÜ UYGULAMALARI,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://fotonik.kocaeli.edu.tr/2019/.