Brezilya Gündüz Bakım Merkezlerinde Akran İlişkileri

2014-06-01

Suggestions

Avrupa’da Göç Politikaları
Okyayuz, Mehmet (2008-04-25)
Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesinin İşlevsel Sürdürülebilirliğinin Analizi
Okuyucu, Ş. Ebru (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Yapıların zaman içinde fiziksel deformasyonları ve işlevsel olarak yetersiz hale gelmeleri kaçınılmazdır. Her yapının ilk tasarlandığı fonksiyonuna ve yapım sistemine bağlı olarak bir yaşam süreci bulunmaktadır. Kentlerdeki mevcut tarihi yapı stokunu kullanmak bağlamında; işlevini tamamen yitirmiş olan yapılara yeni işlevler yüklemek ve yapıyı yeniden kullanıma açmak, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan önemli olmaktadır. Afyonkarahisar kentinin sahip olduğu kültürel ve tarihsel değerlerin korunmasıyla v...
Towards Development of a Model for Acceptance of Software Process Improvement Models in SMEs: Preliminary Findings
Durmuş, Suna; Özkan Yıldırım, Sevgi; Özcan Top, Özden (2021-06-01)
The software industry is playing a significant role in development of economies all over the world. It is mainly made up of small and medium software enterprises (SMEs). These companies aim to benefit from Software Process Improvements (SPI) to increase product quality and productivity in a competitive environment. Several SPI models and frameworks have been developed to improve software quality in SMEs. As SPI require organizational change and adaptation to new tools, techniques and work practices; organiz...
Principles and proposals for conservation and adaptive reuse of traditional depot buildings in Ayvalık
Özahi, Aslı; Şahin Güçhan, Neriman; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2019)
For a district like Ayvalık, which has a very strong industrial history, depot buildings are located within the historic commercial area and they are the heritage of the production process in the memories of inhabitants. This thesis offers a flexible modular design solution for the interiors of depot buildings and conserves them without intervening in historic building structures. With this approach, it is aimed to use the buildings as a shell and utilize them in a functional manner with reversible design s...
Üç-üçlü kuark modellerinin son derece inelastik bölgede mukayesesi
Koca, Mehmet(1974-06-15)
Citation Formats
R. Olgan, Brezilya Gündüz Bakım Merkezlerinde Akran İlişkileri. 2014, p. 87.