Hide/Show Apps

Submissive behaviours and marital satisfaction relation: Mediator role of perceived marital problem solving Boyun Eǧici Davranişlar ve Evlilik Doyumu İlişkisi: Algilanan Evlilik Problemleri Çözümünün Rolü

2003-06-01
Hünler, Olga S.
GENÇÖZ, TÜLİN