İki Sınıflı Baz-Stok Denetimindeki bir Sistemin Dinamik Çizelgelemesi için Sezgisel Yöntemlerle Geliştirilen Alternatif Politikalar (Alternative Policies by Heuristics for Dynamic Scheduling of a Two-Class Base-Stock Controlled System)

2004-06-15

Suggestions

A study of the predictive validity of the Başkent University English proficiency exam through the use of the two-parameter IRT model's ability estimates
Yapar, Taner; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study is to analyze the predictive power of the ability estimates obtained through the two-parameter IRT model on the English Proficiency Exam administered at Baskent University in September 2001 (BUSPE 2001). As prerequisite analyses the fit of one- and two-parameter models of IRT were investigated. The data used for this study were the test data of all students (727) who took BUSPE 2001 and the departmental English course grades of the passing students. At the first stage, whether the ...
İki Boyutlu Sistemler ile Au Arayüzlerinin Nanotribolojik Özellikleri Üzerine Teorik ve Deneysel Bir Çalışma
Toffoli, Daniele; Toffoli, Hande(2019)
2015 yılında yayınlanan bir rapora göre dünya enerji üretiminin yaklaşık beşte biri sürtünmesonucu kaybolmaktadır. Özellikle otomotiv sanayisinde bu kaybın 2012 yılı itibarıyla, toplammaliyetin üçte birine kadar çıkabildiği belirtilmiştir. Gerek çevre kirliliğini azaltmak, gereksesürtünme sonucunda ortaya çıkan aşınmayı yavaşlatmak açısından, malzemeler arasındakisürtünme kuvvetlerinin davranışının anlaşılması ve azaltılması son derece önemlidir.Leonardo Da Vinci ile başlayıp Amontons ve Coulomb?a kadar uza...
İki Ağır Kuarktan Oluşan Baryon Sisteminin Özelliklerinin LHC Deneyinde Araştırılması
Alıyev, Tahmasıb; Savcı, Mustafa; Bilmiş, Selçuk; Turan, İsmail(2018-12-31)
İki ağir kuarktan oluşan baryon sisteminin manyetik momentlerinin ve güçlü etkileşme sabitlerinin hesaplanması.
A real-time, low-latency, FPGA implementation of the two dimensional discrete wavelet transform
Benderli, Oğuz; Tekmen, Yusuf Çağatay; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
This thesis presents an architecture and an FPGA implementation of the two dimensional discrete wavelet transformation (DWT) for applications where row-based raw image data is streamed in at high bandwidths and local buffering of the entire image is not feasible. The architecture is especially suited for multi-spectral imager systems, such as on board an imaging satellite, however can be used in any application where time to next image constraints require real-time processing of multiple images. The latency...
İki Kişilik Sıfır Toplamlı Rassal Oyunlar için bir Ayrışım Algoritması
Avşar, Zeynep Müge (1998-06-25)
Citation Formats
B. Kat and Z. M. Avşar, “İki Sınıflı Baz-Stok Denetimindeki bir Sistemin Dinamik Çizelgelemesi için Sezgisel Yöntemlerle Geliştirilen Alternatif Politikalar (Alternative Policies by Heuristics for Dynamic Scheduling of a Two-Class Base-Stock Controlled System),” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73214.