17 Ağustos Depremi Kentleşme ve Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler

2001-10-01

Suggestions

17 Ağustos İzmit depremi sonucu Adapazarı kent merkezinde bina telellerinde meydana gelen zemin sıvılaşması kaynaklı kalıcı deplasmanların araştırılması kapsamında sondaj ve arazi deneylerinin tamamlanması
Bakır, Sadık B.(2003)
17 Ağustos 1999 İzmit depremi sonrasında Adapazarı'nda bina temellerinde meydana gelen deplasmanların mahiyetinin araştırılması ve ilişkin tasarım kriterlerinin belirlenmesi kapsamında Adapazarı'ndan alınan zemin numuneleri üzerinde statik ve dinamik üç eksenli deneyler yapılmıştır. Statik deneylerde standart prosedür takip edilmiş, dinamik deneylerde ise belirli CSR değerleri ve çevrim sayılan uygulandıktan sonra numune ani yüklemeyle yenilmiştir. Bulgular deprem sırasında bu zeminlerin yumuşadığını, ancak...
An analysis of Değirmendere shore landslide during 17 August 1999 Kocaeli earthquake
Bülbül, Oğuzhan; Özkan, M. Yener; Department of Civil Engineering (2006)
In this study, the failure mechanism of the shore landslide which occured at Degirmendere coast region during 17 August 1999 Kocaeli (Izmit) - Turkey earthquake is analyzed. Geotechnical studies of the region are at hand, which reveal soil properties and geological formation of the region as well as the topography of the shore basin after deformations. The failure is analyzed as a landslide and permanent displacements are calculated by Newmark Method under 17 August 1999 Izmit record, scaled to a maximum ac...
17 Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye depremi yüzey kırığı ve tektonik önemi
Koçyiğit, Ali; Bozkurt, Erdin; Cihan, Mustafa; Özacar, Atilla Arda; Teksöz, Bülent (1999-11-03)
3-D soil structure interaction analyses of three identical buildings in Sakarya city after 17 August 1999 Kocaeli earthquake
Ünal, Orhan; Çetin, Kemal Önder; Department of Civil Engineering (2003)
The aim of this study is to analyze the soil structure interaction of three identical buildings on ®ahinler Street of Sakarya city which had no damage to heavy damage after the Kocaeli (1999) earthquake. For the purpose of 3-D dynamic nonlinear analysis of the soil site and the overlying structures, Flac3D software was chosen as the numerical modeling framework. Soil properties were determined by using the results of available site investigation studies. A three dimensional mesh was created to represent the...
17 yüzyıl Trabzonunda ekonomik ilişkiler bağlamında Müslüman gayrimüslim ilişkileri
Tülüveli, Güçlü (2012-12-01)
Sosyal yaşamın önemli yönlerinden bir tanesi kentli nüfusun birbiriyle olan ekonomik ilişkileridir. Bu tür bağlantılar etnik, dini veya kan bağı yoluyla oluşan ilişkiler kadar önemlidir. Bu çalışmada bu konu Osmanlı arşiv belgeleri yardımıyla irdelenmeye çalışılacaktır. Kullanılacak olan kaynaklar şeriyye sicilleridir. Çalışma alanı ise 17. yüzyılda Trabzon bölgesidir. Bu belgeler yardımıyla Müslümanlar ile Gayr-ı Müslimler arasındaki ekonomik ilişkilere odaklanılacak ve bu karşılıklı etkileşimin oluşturduğ...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “17 Ağustos Depremi Kentleşme ve Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler,” Planlama, pp. 33–39, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73220.