Öğretmen Eğitimi Kapsamında Dijital Öykülerin Tasarlanması Geliştirilmesi ve Kullanılması Biçimlendirici Değerlendirme Araştırması

2016-06-15
İslim, Ömer Faruk
Yıldırım, İbrahim Soner

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
ULUSOY, MUSTAFA; Altun, Dilek (2018-12-01)
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı yazılı günlüklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından Eğitim Bilimine Giriş dersindeki notlarını dört başlık altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin düzeyini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışla...
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2017-12-30)
Bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir üniversitenin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören ve 2016 sonbahar döneminde gönüllü olarak araştırmaya katılan 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından "Eğitim Bilimine Giriş" dersindeki notlarını özet, sorular, tepkiler vb. başlıklar altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin kalitesini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışlardır. Yans...
Nomophobia Prevalence among Pre service Teachers A case of Trakya University
Gezgin, Deniz Mertkan; Şumuer, Evren; Arslan, Okan; Yıldırım, İbrahim Soner (2017-01-01)
Mobile phones has become an indispensable tool for modern society. Although usage of cellular and smart phones make individual’s life easier, they may also create some negative consequences such as addiction, anxiety, fear or unrest due to overuse. Nomophobia, which is called as phobia of modern era, is defined as fear and anxiety feelings that an individual feels while he/she cannot access or reach to mobile devices. Especially, with the prevalence of smart phones, it is thought that increased interaction ...
Öğretmen adaylarının özdüzenleme stratejilerinin cinsiyet farkına göre incelenmesi
Uzuntiryaki, Esen; Akın, Fatma Nur; Çapa Aydın, Yeşim (null; 2012-06-30)
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı
İslim, Ömer Faruk; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2017-12-17)
Hikayeler, tarihin başlangıcından bu yana bilginin ve kültürün eğlenceli bir şekilde aktarılmasında kullanılmışlardır. Günümüzde teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte elektronik ortamda görsel, hem işitsel anlamda daha zengin, aynı zamanda da öğrenenin yaş ve bilgi düzeyine göre ilerleme hızı ve şekli değiştirilebilen dijital hikayeler ortaya çıkmıştır. Bu dijital hikayeler okul öncesi eğitimden lisansüstü düzeye, hatta yaşam boyu öğrenme modeli doğrultusunda yaşça çok daha büyük bireylerin eğitiml...
Citation Formats
Ö. F. İslim and İ. S. Yıldırım, “Öğretmen Eğitimi Kapsamında Dijital Öykülerin Tasarlanması Geliştirilmesi ve Kullanılması Biçimlendirici Değerlendirme Araştırması,” presented at the ICITS 2016, (16-18 Mayıs 2016), Rize, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73362.