Fethiye-Göcek Körfezindeki Sualtı Hidrotermal Aktivitenin Sedimanlar Üzerindeki Jeokimyasal İzleri

2015-11-04
Avşar, Ulaş
Avşar, Özgür
Ankut, Zeynep
Arslan, Şebnem
Kurtuluş, Bedri
Güleç, Nilgün Türkan
Citation Formats
U. Avşar, Ö. Avşar, Z. Ankut, Ş. Arslan, B. Kurtuluş, and N. T. Güleç, “Fethiye-Göcek Körfezindeki Sualtı Hidrotermal Aktivitenin Sedimanlar Üzerindeki Jeokimyasal İzleri,” 2015, p. 323, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73418.