ATMOSFERİK AKIŞLARIN NÜMERİK ÇÖZÜMÜ VE POD YÖNTEMİYLE YENİDEN OLUŞTURULMASI

2016-09-30
Sevine, Tansu
Leblebici, Engin
Kaya, Mustafa
Tuncer, İsmail Hakkı
Citation Formats
T. Sevine, E. Leblebici, M. Kaya, and İ. H. Tuncer, “ATMOSFERİK AKIŞLARIN NÜMERİK ÇÖZÜMÜ VE POD YÖNTEMİYLE YENİDEN OLUŞTURULMASI,” presented at the 6. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Turkey, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: uhuk.org.tr.