Bölüşüm Sorununa Kolektif Bir Bakış: Türkiye’de Kadın Kooperatifleri Örneği

2018-12-01

Citation Formats
S. K. Çınar, “Bölüşüm Sorununa Kolektif Bir Bakış: Türkiye’de Kadın Kooperatifleri Örneği,” İktisat ve Toplum, vol. 98, pp. 73–81, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73462.