Öğretmen özyeterlik ve özdüzenleme inançları arasındaki ilişki Kanonik korelasyon analizi

2011-07-08
Akın, Fatma Nur
Uzuntiryaki, Esen
Çapa Aydın, Yeşim
Citation Formats
F. N. Akın, E. Uzuntiryaki, and Y. Çapa Aydın, “Öğretmen özyeterlik ve özdüzenleme inançları arasındaki ilişki Kanonik korelasyon analizi,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73642.