Öğretmen özyeterlik ve özdüzenleme inançları arasındaki ilişki Kanonik korelasyon analizi

2011-07-08
AKIN, FATMA NUR
UZUNTİRYAKİ, ESEN
ÇAPA AYDIN, YEŞİM
Citation Formats
F. N. AKIN, E. UZUNTİRYAKİ, and Y. ÇAPA AYDIN, “Öğretmen özyeterlik ve özdüzenleme inançları arasındaki ilişki Kanonik korelasyon analizi,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73642.