Dikey ve eğimli yüzeylere yerleştirilmiş dikdörtgen kesitli kanatçıklı ısı atıcıların doğal taşınım için sayısal incelenmesi

2011-09-10

Suggestions

Investigation of air bubble motion in water through a vertical narrow rectangular channel by using image processing techniques
Özdemir, Sancak; Yeşin, Ahmet Orhan; Department of Mechanical Engineering (2005)
This thesis presents the study of air bubble motion in stagnant water and in upward flowing water through a vertical narrow rectangular channel of 2.1X66.5 mm cross section by using image processing and analyzing techniques. The investigated bubble size range is 2 - 70 mm in area equivalent bubble diameter and mean water flow velocity is 0-25 cm/s. This study focuses on the quantitative assessment of bubble size (perimeter, area, volume, width and height), shape, path and rising velocity. The observed bubbl...
Effects of off-center angle on the heat transfer coefficient on vertical tier of multiple spherical surfaces
Kaya, Ebubekir; Yamalı, Cemil; Department of Mechanical Engineering (2004)
The purpose of this study is to investigate the laminar film condensation phenomenon of steam on a vertical tier of multiple spherical surfaces by using both analytical and experimental methods. The analytical heat transfer results were obtained by following the Nusselt type of analysis and represented graphically. In addition, in order to observe the real behavior of the film condensation, an experimental setup was manufactured and experiments were done. In analytical section; mass flow rate, (mean) veloci...
Dikey Eksenli Darrieus Tip Su Turbinlerinin Hesaplamali Akiskanlar Dinamgi ile Analizi
Demircan, Eren; Aksel, Mehmet Haluk; Yavuz, Mehmet Metin (2013-05-04)
Bu çalışma Darrieus rotor tipi dikey eksenli su türbini performansınınHesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak elde edilmesini içermektedir. Çalışmada literatürde deneysel verileri bulunan dikey eksenli bir su türbininin iki boyutlu HAD modellenmesi yapılmış ve elde edilen güç katsayıları deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca iki farklı türbülans modelinin türbin güç katsayısı elde etmedeki performansları karşılaştırılmıştır.
Design and analysis of a VTOL Tilt-Wing UAV
Çakır, Hasan; Kurtuluş, Dilek Funda; Department of Aerospace Engineering (2020)
In this study, the design and analysis of a UAV, which is capable of vertical take-off and landing using fixed six rotors placed on the tilt-wing and tilt-tail, will be explained. The aircraft has four rotors on its wing and two rotors on its tail. The main wing and horizontal tail are capable of 90° tilting. Both aerodynamic and thrust forces are used during VTOL, transition, and forward flight. Aerodynamic analysis has been performed in ANSYS Fluent v.18. A non-linear six DoF model, involving a 3D CAD mod...
Designing autopilot and guidance algorithms to control translational and rotational dynamics of a fixed wing VTOL UAV
Güçlü, Anı; Kurtuluş, Dilek Funda; Department of Aerospace Engineering (2020)
Guidance and autopilot algorithms are designed and applied to a fixed wing VTOL air vehicle. The algorithms are developed on a rotary wing and a fixed air vehicle. Each air vehicle is identified by experimentation to reduce the discrepancies among the system model and the actual air vehicles. Designed controllers for the air vehicles are deployed to Pixhawk Cube controller board. Indoor and outdoor flight tests are carried out. For the rotary wing air vehicle, active disturbance rejection control algorithms...
Citation Formats
İ. Tarı, “Dikey ve eğimli yüzeylere yerleştirilmiş dikdörtgen kesitli kanatçıklı ısı atıcıların doğal taşınım için sayısal incelenmesi,” Zonguldak, Türkiye, 2011, p. 376, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73645.