İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Kesir Ondalık Gösterim ve Yüzde Kavramlarının İlişkisi Hakkındaki Bilgilerine Dair Düşünceleri ve Önerileri

2014-05-15
Girit, Dilek
Akyüz, Didem
Citation Formats
D. Girit and D. Akyüz, “İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Kesir Ondalık Gösterim ve Yüzde Kavramlarının İlişkisi Hakkındaki Bilgilerine Dair Düşünceleri ve Önerileri,” Karabük, Türkiye, 2014, p. 330, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73706.