Bütünleşik ve Bağdaşık Kent Morfolojisi Üretim Yöntemi Olarak Parametrik Gelişim Modeli

2015-10-23
Citation Formats
O. Çalışkan, “Bütünleşik ve Bağdaşık Kent Morfolojisi Üretim Yöntemi Olarak Parametrik Gelişim Modeli,” presented at the Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı - Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73752.