Haluk Alatan ile Söyleşi, Önemli Bir Planlama Deneyimi: Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu

2002-12-01
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Haluk Alatan ile Söyleşi, Önemli Bir Planlama Deneyimi: Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu,” pp. 22–31, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73755.