Kiriş Benzeri Yapılarda Artık Kuvvet Vektörü ve Mod Şekil Eğriliği Metotlarıyla Çarpma Tipi Hasar Tespiti

2018-09-12
Aktaşoğlu, Seyfullah
Şahin, Melin
Citation Formats
S. Aktaşoğlu and M. Şahin, “Kiriş Benzeri Yapılarda Artık Kuvvet Vektörü ve Mod Şekil Eğriliği Metotlarıyla Çarpma Tipi Hasar Tespiti,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73782.