Hide/Show Apps

Kiriş Benzeri Yapılarda Artık Kuvvet Vektörü ve Mod Şekil Eğriliği Metotlarıyla Çarpma Tipi Hasar Tespiti

2018-09-12
Aktaşoğlu, Seyfullah
Şahin, Melin