Orta Pontidlerdeki Yaygın Orta Jura Mağmatızması: Orta Pontidlerin Jeodinamik Evrime İlişkin Öneriler

2017-04-10
Çimen, Okay
Göncüoğlu, Mehmet Cemal
Sımonettı, Antonıo
Sayıt, Kaan
Citation Formats
O. Çimen, M. C. Göncüoğlu, A. Sımonettı, and K. Sayıt, “Orta Pontidlerdeki Yaygın Orta Jura Mağmatızması: Orta Pontidlerin Jeodinamik Evrime İlişkin Öneriler,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/ba77d34d735ce1e_ek.pdf.