Hide/Show Apps

Dönüşüm Geometrisinin Sanal Dinamik Geometri Ortamında Kavramsal Olarak İrdelenmesi Conceptually Studying Transformational Geometry in a Virtual Dynamic GeometryEnvironmen

2015-06-12
YILMAZ, ZUHAL
OLGUN, BEYZA