Dönüşüm Geometrisinin Sanal Dinamik Geometri Ortamında Kavramsal Olarak İrdelenmesi Conceptually Studying Transformational Geometry in a Virtual Dynamic GeometryEnvironmen

2015-06-12
Yılmaz, Zuhal
Olgun, Beyza
Teknoloji matematik eğitim ve öğretiminde etkin olarak kullanıldığında öğrencilerin matematiksel akil yürütmelerine, başarılarına ve anlamalarına olumlu katkıda bulunmaktadır (MEB, 2013;NCTM, 2000). Eğitim teknolojisinin aktif olarak kullanıldığı alanların başında geometri gelmektedir. Bu çalıştayda geometri öğretiminde sıklıkla kullanılan araçlardan GeoGebra ve Geometer’s Sketchpad ile dönüşüm geometrisini ele alan etkinlikler yapılacaktır. Öğretmenler, öğrenciler ve öğretmen adayları dönüşüm geometrisi konu alanına giren yansıma, öteleme ve dönmeyi kavramsal olarak tanımlamada ve anlamada zorluklar yaşamaktadır. Bu çalıştayda dinamik geometri araçları ile oluşturulmuş etkinlikler kullanılarak, öğretmenlerin dönüşümleri kavramsal olarak irdelemeleri ve uygulamaları planlanmaktadır. Çalıştay üç asamadan oluşacaktır. Birinci aşamada dönüşümleri içeren bir etkinlik ile öğretmenlerin dönüşüm çeşitlerini sınıflandırmaları ve özelliklerini keşfetmeleri sağlanacaktır. İkinci aşamada dönüşüm çeşitlerinin matematiksel olarak manaları irdelenecek ve dönüşümler tanımlanacaktır. Son aşamada ise GeoGebra’da çeşitli dönüşümler oluşturulacak ve dönüşüme örnek ve örnek olmayan durumlar incelenecektir.
Citation Formats
Z. Yılmaz and B. Olgun, “Dönüşüm Geometrisinin Sanal Dinamik Geometri Ortamında Kavramsal Olarak İrdelenmesi Conceptually Studying Transformational Geometry in a Virtual Dynamic GeometryEnvironmen,” presented at the iSER 2015 WORLD CONFERENCE on EDUCATION, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73952.