KUZEY HAYMANA’DA (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST PALEOSEN– ALT EOSEN İSTİFİNDE PLANKTONİK FORAMİNİFERBİYOSTRATİGRAFİSİ İLE İLGİLİ İLK BULGULAR

2017-04-01
Tanık, Gamze
Altıner, Sevinç
Citation Formats
G. Tanık and S. Altıner, “KUZEY HAYMANA’DA (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST PALEOSEN– ALT EOSEN İSTİFİNDE PLANKTONİK FORAMİNİFERBİYOSTRATİGRAFİSİ İLE İLGİLİ İLK BULGULAR,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74024.