"Studies on the machinability and wear characteristics of some rocks at A.O.L. Çayırhan district".

1986
Baysal, M. Atila

Suggestions

"Pastoral Türk kültürünün Yakın Doğu'ya bir katkısı: mimari tasarımda sentez arayışı"
Peker, Ali Uzay (null; 1999-01-01)
"Termo/fotovoltaik güç jeneratörleri gelişimi için yakın-alan ışınımlı ısı transferi araştırması"
Mengüç, Pınar M.; Ertürk, Hakan; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba; Webb, D. Kurt; Artvin, Zafer; Loke, Vincent(2012)
"Selçuklu Anıtsal Mimarisinde Kozmolojik İmgeler: Evren Katmanlarının Simgesi Olarak 'Kutsal Ağaç' Kompozisyonu"
Peker, Ali Uzay (null; 1997-01-01)
Evaluation of the EFL textbook "New Bridge to Success 3" from the perspectives of students and teachers
Çakıt (Ezici), Işıl; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2006)
The purpose of this study is to assess the effectiveness of an intermediate textbook titled “New Bridge to Success 3”, which was prepared by Ministry of National Education as an instructional material for the ninth grade high school students from the perspectives of the teachers and students. The evaluation of the textbook concerned was conducted at macro level on the basis of eleven criteria. Both quantitative and qualitative data were obtained through student questionnaires administered to 336 students an...
"Türkiye ve Pakistan yerli koyun ırklarında prion protein geni polimorfizmleri taranması"
Uzun, Begüm; Özder, Muhittin; Demirci, Sevgin; Ünal, Özkan Emel; Togan, Z. İnci; Soysal, Hsan İ M.(2012)
Koyun ve keçilerin inkübasyon süresi uzun, ölümcül, merkezi sinir sistemini etkileyen (nörodejeneratif) bir hastalığı olan skrapi; birçok memeli türünü etkileyen bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilerden (Transmissible Spongyform Encephalopathy -TSE) yani prion protein hastalıklarından biridir. Koyunda üç ekzon ve iki introndan oluşan prion protein geninde üçüncü ekzon bölgesinde halen 50’den fazla nokta mutasyonu polimorfizmi (TNP) gözlenmiştir. Ancak, skrapiye direnç / hassasiyeti be...
Citation Formats
M. A. Baysal, ““Studies on the machinability and wear characteristics of some rocks at A.O.L. Çayırhan district”.,” Middle East Technical University, 1986.