Saçtırma Yöntemi ile Üretilen ITO İnce Filmlerinin Farklı Alttaş ve Tavlama Sıcaklıklarına göre İncelenmesi

2015-12-25
GÜLLÜ, HASAN HÜSEYİN
BAYRAKLI, ÖZGE
PARLAK, MEHMET
Citation Formats
H. H. GÜLLÜ, Ö. BAYRAKLI, and M. PARLAK, “Saçtırma Yöntemi ile Üretilen ITO İnce Filmlerinin Farklı Alttaş ve Tavlama Sıcaklıklarına göre İncelenmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74122.