Saçtırma Yöntemi ile Üretilen ITO İnce Filmlerinin Farklı Alttaş ve Tavlama Sıcaklıklarına göre İncelenmesi

2015-12-25
Güllü, Hasan Hüseyin
Bayraklı, Özge
Parlak, Mehmet
Citation Formats
H. H. Güllü, Ö. Bayraklı, and M. Parlak, “Saçtırma Yöntemi ile Üretilen ITO İnce Filmlerinin Farklı Alttaş ve Tavlama Sıcaklıklarına göre İncelenmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74122.