Saçtırma Yöntemi ile Üretilen ITO İnce Filmlerinin Farklı Alttaş ve Tavlama Sıcaklıklarına göre İncelenmesi

2015-12-25
Güllü, Hasan Hüseyin
Bayraklı, Özge
Parlak, Mehmet

Suggestions

Saçtırma yöntemiyle üretilen Ag Zengin AgInSe2 ince filmlerinin özellikleri
Güllü, Hasan Hüseyin; Bayraklı, Özge; Parlak, Mehmet (null; 2015-12-25)
Bu çalışmada, AgInSe2 (AIS) ince film yapıları ultrasonik banyoda temizlenmiş cam alttaşlar üzerine saçtırma yöntemiyle üretildi. Üretim sırasında, alttaş sıcaklığı oda sıcaklığında tutuldu ve ince film örnekleri Ag, In2Se3 ve Se hedefleri kullanılarak eş-zamanlı olarak büyütüldü. Üretim sonrasında, elde edilen örneklerde Se eksikliğini önlemek için Se hedefi kullanılarak selenizasyon işlemi yapıldı. Üretilen AIS ince filmleri, ilk olarak üretim sonrası herhangi bir işlem görmeden, yapısal, elektriksel ve o...
An Investigation of ductile fracture criteria for sheet metal forming /
Abbasnejad Dizaji, Shahram; Darendeliler, Haluk; Kaftanoğlu, Bilgin; Department of Mechanical Engineering (2014)
Deep drawing is a sheet metal forming process in which a sheet metal stock, commonly referred to as a blank, is drawn into a die by a punch. Forming limit diagram (FLD), a representation of the critical combination of the principal surface strains, is an important concept utilized for the evaluation of the formability of sheet metals. Most of the theoretical methods for determining FLDs are strain-path dependent and cannot exactly clarify the location of necking or fracture. Using stress-based forming limit...
A laboratory study of fracture grouting technique in sand
Tunçdemir, Fatih; Ergun, Mehmet Ufuk; Department of Civil Engineering (2008)
In this study, fracture grouting technique of saturated, granular soils of different fine content were investigated. Model tests were carried out by using fluid particulate grouts namely micro fine cement and ordinary portland cement grouts. Basically, relationships were obtained between soil conditions (grain size distribution, relative density, overburden stress) and grouting parameters (type of grout, grouting pressure, amount of injected grout, rheological properties of the grout or water/solids ratio)....
Çevrimiçi Tasarım Stüdyosu Dersinde Öz Düzenlemeyi Geliştirici Müdahale İçeriği Çalışması
Ateş Akdeniz, Aysun; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu bildiri, tekil bir öğrenme yolunun olmadığı kabulü üzerinden endüstriyel tasarım stüdyosundaki öğrencilerin öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim müdahalesi çalışmasını konu almaktadır. Tasarım stüdyosundaki öğrenme ortamına uygun ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerini destekleyici bir müdahale içeriği geliştirilmiştir. Bu çalışma ile öğrenme süreçlerinde farkınladığın ve dahiliyetin giderek önem kazandığı günümüzde tasarım...
Işıma Örüntüsü Şekillendirilebilen Kompakt Mikroşerit Yama Anten Çalışması
Çelik, Feza Turgay; Alatan, Lale; Aydın Çivi, Hatice Özlem (2021-09-07)
Bu çalışmada ışıma örüntüsü şekillendirilebilir mikroşerit anten tasarımı incelenecektir. Tasarımın amacı ışıma örüntüsünü yükseliş düzleminde +400 ile -400 arasında tarayabilmektir. Anten kare mikroşerit yama antenin iki parçaya ayrılması ile oluşturulmuştur. Kare yama, iletken bir levha ile iki simetrik parça oluşturacak şekilde bölünmüştür. Kullanılan iletken levha, yama anten ve toprak düzlemi arasında elektriksel bağlantıyı sağlamaktadır. Işıma örüntüsü iki anten parçasının farklı faza...
Citation Formats
H. H. Güllü, Ö. Bayraklı, and M. Parlak, “Saçtırma Yöntemi ile Üretilen ITO İnce Filmlerinin Farklı Alttaş ve Tavlama Sıcaklıklarına göre İncelenmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74122.