Değişik Formulasyonların ve Homojenizasyon Yöntemlerinin İkili Emülsiyon Üzerine Etkisi

2015-11-12
YILDIRIM, MERVE
ŞÜMNÜ, SERVET GÜLÜM
ŞAHİN, SERPİL
Citation Formats
M. YILDIRIM, S. G. ŞÜMNÜ, and S. ŞAHİN, “Değişik Formulasyonların ve Homojenizasyon Yöntemlerinin İkili Emülsiyon Üzerine Etkisi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74147.