İstanbul Fatih İlçesi Mevcut Açık Alan Stokunun Acil Tahliye ve Geçici Barınma Alanları Olarak Kullanılması Durumunda Erişilebilirlik ve Yeterlilik Analizi Üzerine Bir Çalışma

2011-09-01

Suggestions

İstanbul Yeni Camii Hünkar Kasrı Camlarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi.
Aygün, Rüveyde Sezer(2010-12-31)
1. Amaç ve Gerekçe Anadolu'da Ortaçağ'dan Endüstri Devrimine kadar olan dönemdeki cam üretiminin tarihçesi, yapısal özellikleri çok az bilinmektedir. Nedeni bu konuda sistematik çalışmaların azlığıdır.Bu projede İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı camlarının hammadde özellikleri, bileşenleri, üretim yöntem(ler)i ve bozulmuşluk durumları arkeometrik yöntemlerle çalışılıp değerlendirilecektir. 2.1. Konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Yeni Cami inşaatı Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663 de tamamlanmıştır. Bu d...
İstanbul da Suçun Kentsel Sorun Algısındaki Yerinin Birliktelik Kuraları İle İncelenmesi
Bilen, Ömer; Ökten, Ayşenur; Gökalp Yavuz, Fulya (2012-01-01)
1950’li yıllar itibari ile Türkiye’de ortaya çıkan hızlı kentleşme sorunu kentlerde sosyal, ekonomik ve yapısal dönüşümlere neden olmuştur. İstanbul yaklaşık 14 milyon nüfusu ile hızlı kentleşme probleminden etkilenen en büyük metropol şehrimizdir. Bu hızlı kentleşmenin meydana getirdiği önemli problemlerden biri suçtur. Bu bağlamda suçun kentsel sorunlar içindeki yerini görmek önem kazanmaktadır. Bu çalışma ile İstanbul metropoliten alanında kentsel problemlerin belirlenmesi ile problemlerin algılanmasında...
İstanbul'da Ondokuzuncu Yüzyıl Sıra Evleri: Koruma Ve Yeniden Kullanım İçin Bir Monografik Araştırma
Batur, Afife; Yücel, Atilla; Fersan, Nur (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Bu yazı, İstanbul'da 19. yüzyıl sıra evlerini konu alan uzun bir araştırmanın 1979 Kışı sonundaki verilerinden kaynaklanarak hazırlanmıştır. Araştırma ve bunu destekleyen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim programlarına, yazarlardan başka Mübeccel Kıray (toplumsal araştırma ve toplumbilimsel yorumlar), Münir Ekonomi (hukuksal sorunlar) ve Tuncer Gürsoy (Iktisadimali sorunlar) danışman olarak katılmaktadır. Araştırma verilerini n derlenmesi ve hazırlanmasındaysa İTÜ Mimarlık Fakültesi lisans, lisansüstü ve kimi ...
Interpretation and presentation of the Byzantine cultural heritage at Sultanahmet in İstanbul
Özcan, Ceren; Serin, Ufuk; Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture (2019)
This research is based upon the premise that effective conservation of cultural heritage can only be achieved through promoting awareness and understanding of history and past cultures. As a result of either the selection or exclusion of particular periods or areas of the past in the conservation of cultural heritage in Turkey (and elsewhere), Late Antique and Byzantine periods have long been neglected. The lack of information and awareness of contemporary society regarding Byzantine history and culture and...
İstanbul un Erken Cumhuriyet Dönemi Planlamasında Kültür Varlıklarının Korunması ve Modernizasyon İkilemi
Bilsel, Fatma Cânâ (2016-06-01)
Citation Formats
M. Şenol Balaban, “İstanbul Fatih İlçesi Mevcut Açık Alan Stokunun Acil Tahliye ve Geçici Barınma Alanları Olarak Kullanılması Durumunda Erişilebilirlik ve Yeterlilik Analizi Üzerine Bir Çalışma,” Dosya afet ve mimarlık, pp. 44–53, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74149.