HD37424: SNR S147'deki OB türü Kaçan Yıldızın Keşfi

2020-12-11
Dinçel, Baha
Neuhaeuser, Ralph
Yerli, Sinan Kaan
Ankay, Aşkın
Süpernova kalıntılarında (SNR) OB türü kaçan yıldızları aradığımız projemizin ilk sonucu olan S147 isimli kalıntıda bulduğumuz HD37424 adlı OB türü kaçan yıldızı sunacağız. Tayf gözlemleriyle tayf türünü ve çizgisel hızını belirlediğimiz yıldızın literatürdeki düzgün hareketini de hesaplayarak uzay hızının 74+/-8 km/s olduğunu bulduk. HD37424'ün ve kalıntıdaki pulsarın hareketini geriye çektiğimizde 30000 +/- 4000 yıl önce aynı anda, aynı yerde olduklarını bulduk. Böylece yıldızın, kalıntının atayıldızının patlama öncesi çift yıldız eşi olduğunu gösterdik. HD37424, kalıntısı ve pulsarı bilinen ilk OB türü kaçan yıldızdır. Bu keşifle, kalıntının temel özelliklerini çok daha hassas bir şekilde hesapladık. Ayrıca, atayıldızın kütle aralığı ve patlama öncesi sistemin dinamikleri de gösterildi.
19. Ulusal Astronomi Kongresi, (2 - 06 Şubat 2015)

Suggestions

Süpernova Kalıntısı CTB 109 ile Etkileşimdeki Genç Yıldızsal Nesneler
Dinçel, Baha; M, Sasaki; Yerli, Sinan Kaan; Makala, Minja; Knıes, Johathan (null; 2020-12-11)
CTB109 SNR’sinin ılık toz bulutundaki iki gen¸c yıldızsal nesnenin (YSO), J230230.53+585807.9 (J1) ve J230229.64+585755.5 (J2), optik ve NIR fotometrik g¨ozlemlerini payla¸sıyoruz. ˙ Iki YSO’nun SN ¸sok dalgası aldı˘gı d¨u¸s¨un¨ul¨uyordu. ALLWISE katalo˘gu MIR verileri, kaynakları 2.Sınıf YSO’ya koyuyor. Calar Alto Gozlemevi PANIC kamerasıyla yapılan NIR g¨ozlemlerinden yıldızlararası s¨on¨umlenme ve yıldızsal veriler alındı. Neredeyse bir anakol yıldızı olan J2’nin k¨utlesi, hala anakol ¨oncesinde olan J1’...
Spectral analysis of an ultraluminous X-ray source Swift J0243.6+6124
Islamov, Gubad; Baykal, Altan; Department of Physics (2021-9)
In this thesis, the spectral analysis on the first galactic ultraluminous X-ray pulsar Swift J0243.6+6124 has been carried out. This peculiar object has been firstly observed by Swift observatory during its outburst in the late 2017 – early 2018 and it is a part of a Be/X-ray binary system. Observations obtained from NuSTAR observatory have been utilized in this study. The analysis showed that the source underwent drastic changes from the beginning of its outburst stage, during the peak of the outburst and...
A 15-YEAR CLIMATOLOGY OF AEROSOL OPTICAL AND PHYSICAL PROPERTIES AND NEAR-REAL TIME MEASUREMENTS OF WATER-SOLUBLE IONS IN PM2.5 AND THEIR PRECURSOR GASES IN THE ATMOSPHERE OVER THE EASTERN MEDITERRANEAN
Tutsak, Ersin; Koçak , Mustafa; Department of Oceanography (2018-7-26)
Long-term aerosol optical and micro physical properties obtained from AERONET sun/sky radiometer situated at the rural coastal site of Eastern Mediterranean between January 2000 and December 2014 were analyzed. Moreover, concentrations of SO42-, NH4+, NO3- (in PM2.5) and their precursor gases (SO2, NH3 and HNO3) were measured with a near real-time Ambient Ion Monitor-Ion Chromatography instrument in winter and summer of 2015. Air flow arriving at 1 km and 4 from Eastern Europe and Western Europe showed a ne...
Bindirmeli Çelik Çekirdekli Burkulması Önlenmiş Çaprazların Geliştirilmesi
Topkaya, Cem(2020-05-15)
Burkulması önlenmis çaprazlı (BÖÇ) çerçeveler ile ilgili tasarım kuralları ilk defa olarak 2019 yılında yürürlüge giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliginde yer almıstır. Halihazırda BÖÇ tedarigi yapan yurtdısı merkezli firmalar bulunmaktadır. Bu proje gerçek ölçekteki bindirmeli çelik çekirdekli burkulması önlenmis elemanların üretilip, iki asamalı deneysel bir çalısma ile performanslarını kanıtlamayı hedeflemektedir. Birinci asama tek BÖÇ elemanları üzerine incelemeler içerirken, ikinci asama V-tipi BÖ...
The Importance of Preschoolers’ Experience in Kindergarten Design
Şahin, B. Ece; Türkün Dostoğlu, Neslihan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
A number of studies have revealed that experiences gained during preschool years have a great impact on the subsequent accomplishments of an individual, and that kindergartens have a major influence on child development since these are places where children spend most of their preschool time. Early childhood education has a special importance among all other education processes because development is shaped at a large extent during the 0-6 year period of children. During the first three years, care for chil...
Citation Formats
B. Dinçel, R. Neuhaeuser, S. K. Yerli, and A. Ankay, “HD37424: SNR S147’deki OB türü Kaçan Yıldızın Keşfi,” ODTÜ, Ankara, Türkiye, 2020, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/tjaa/issue/52859/830933.