Açık ocak taşıma yolu tasarımı

2005-01-01

Suggestions

Open pit truck/shovel haulage system simulation
Çetin, Necmettin; Bölükbaşı, Naci; Department of Mining Engineering (2004)
This thesis is aimed at studying the open pit truck- shovel haulage systems using computer simulation approach. The main goal of the study is to enhance the analysis and comparison of heuristic truck dispatching policies currently available and search for an adaptive rule applicable to open pit mines. For this purpose, a stochastic truck dispatching and production simulation program is developed for a medium size open pit mine consisting of several production faces and a single dump site using GPSS/H softwa...
Açık ocak iş makinaları için verimi arttırma teknolojilerinin geliştirilmesi
Paşamehmetoğlu, A. Günhan; Karpuz, Celal; Bozbağ, Taylan; Hindistan, Mehmet Ali; Açıkgöz, Bülent(1995-01-01)
Bu çalışmada, açık ocak iş makinalarının kaya ile etkileşimlerinin incelenmesi, iş makinalan performans izleme {monitoring) sistemlerinin geliştirilmesi ile verimliliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, açık işletmelerde kullanılan elektrikli ekskavatör, dragline ve delik delme makinalarını izleme sistemleri geliştirilmiştir. Elektrikli ekskavatör ve dragline izleme sistemlerinde bu iş makınalarımn üretim sırasında motorlarının voltaj-akım değerleri ile kepçe konumları, delik delme makinasında is...
Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi
Çelebi, Neşe; Erdem, Bülent(1995)
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistem...
Analysis of slot coupled microstrip patch antennas
Ballıkaya, Elif; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Department of Electrical and Electronics Engineering (2007)
Method of Moments (MoM)/Green’s function formulation is developed for the analysis of electromagnetic radiation from planar rectangular microstrip antennas with different feeding techniques. Investigated structures are microstrip line fed patch antenna, proximity coupled patch antenna and slot coupled patch antenna. For all these structures equivalent problems are defined. Then, integral equations where currents are the unknowns are obtained from boundary conditions and by using spectral domain representati...
Açık ocaklarda şev stabilite analizi için uzman sistem geliştirilmesi
Özgenoğlu, Abdurrahim; Öcal, Adem(1994)
Bu çalışmada, açık ocak madenciliğinde önemli bir yeri olan şevlerin tasarımına yönelik duraylılık analizi yapmak üzere bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, masif kaya kütlesinden zemin türü malzemeye kadar uzanan bir yelpaze içindeki değişik ortamlarda oluşan şevlerdeki olası yenilme türlerini göz önüne alan ve duraylı optimum şev geometrisine ulaşılmasına olanak tanıyan bir uzman sistem, ŞEVDUR, geliştirilmiştir. Kappa-PC uzman sistem kabuğu altında geliştirilen ŞEVDUR modüler bir ya...
Citation Formats
C. Karpuz, Açık ocak taşıma yolu tasarımı. 2005.