Formel Ontoloji ve Betimleyici Mantıklar

2016-01-01
Citation Formats
O. Akçelik, Formel Ontoloji ve Betimleyici Mantıklar. 2016, p. 24.