Araç Kullanırken Müzik Dinlemek, Sürücü Dürtüselliği, Trafik Ortamının Risk Seviyesi ile Sürücülerin Risk Algısı Arasındaki İlişki

2018-11-17
Öztürk, İbrahim
Öztürk, İbrahim
Öz, Bahar

Suggestions

Araç Kullanırken Müzik Dinlemek, Sürücü Dürtüselliği, Trafik Ortamının Risk Seviyesi ile Sürücü Davranışları ve Risk Algısı Arasındaki İlişki
Ersöz, Ceren; Budak, Nesrin; Öztürk, İbrahim; Öz, Bahar (2019-04-01)
Müzik dinlemek, çoğu yol kullanıcısının sergilediği davranışlardan biridir. Ayrıca, dürtüsellik gibi insan faktörü ile ilgili değişkenler ve trafik ortamını etkileyen fiziksel faktörler sürücülerin riskli sürücü davranışlarını etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında, araç kullanırken müzik dinlemek, sürücü dürtüselliği ve trafik ortamının risk seviyesi ile sürücülerin risk algısı ve davranışları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu doğrultuda, 50 sürücüden (37 erkek, 13 kadın) veri toplanmıştır. Katı...
Deciding on speed: "do knowledge of speed limits and other factors influence our way of driving?"
Gür Erdost, Begüm; Özkan, Türker; Mısırlısoy, Mine; Department of Psychology (2015)
The problem of Road Traffic Accidents is a growing epidemic all over the world; with an annual bill of 1.3 million lost lives (WHO, 2014). Human factors contribute more than 90% of errors causing these accidents; the main cause being speeding (Oppenheim and Shinar, 2011). Speeding was found to be the cause of 43% of all fatal and injury accidents in Turkey (TurkStat, 2013). Hence, understanding the underlying factors of speeding is of utmost importance for improving traffic safety. This study investigated w...
Araç Takip Sistemi Verilerini Kullanarak Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar için Enerji Yönetim Sistemi Algoritmalarının Optimizasyonu ve Ticari/Kamusal Kullanıma Yönelik Motorlu Taşıtlar için Optimal Hibritleştirme Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
Başlamışlı, Çağlar Selahattin; Testik, Caner Murat; Köprübaşı, Kerem(2019)
Bir yandan toplu tasımada kullanılan sehir içi otobüsler ve servisler, öte yandan her gün yüzkilometrenin üzerinde yol kateden çöp kamyonları ve kurye araçları çok miktarda yakıttüketmektedir. Bu proje kapsamında, Ankara içinde yolcu tasımacılıgında görev yapanbelediye otobüsleri üzerinden yogun veri toplama ve simülasyon faaliyetlerini içerenanalizlerin sonuçlarına dayanarak, belediyelerin ve Ulastırma Bakanlıgı?nın gelecekte içtenyanmalı motora sahip tasıtlar yerine elektrikli ve/veya hibrit tasıtların ku...
Software tool development for the automated configuration of flexray networks for in vehicle communication
Öztürk, Can; Schmidt, Şenan Ece; Schmidt, Klaus Werner; Department of Electrical and Electronics Engineering (2013)
The increasing use of electronic components in today’s automobiles demands more powerful in-vehicle network communication protocols. FlexRay protocol, which is expected to be the de-facto standard in the near future, is a deterministic, fault tolerant and fast protocol designed for in vehicle communication. For proper operation of a FlexRay network the communication schedule needs to be computed and the nodes need to be configured before startup. Current software tools that are geared towards FlexRay only d...
Araç sürüş konforunun artırılması için pasif titreşim sönümleyicilerinin geliştirilmesi ve test edilmesi
Başlamışlı, Çağlar Selahattin; Aghazadeh, Reza; Özgen, Gökhan Osman; Ünlüsoy, Yavuz Samim; Samandarı, Hamed; Kayabaşı, Selçuk; Aydan, Göksu; Ciğeroğlu, Ender(2013)
Bu çalışmada, doğrusal ve dönel ayarlanabilir titreşim emicilerinin (ATE) ve kaldıraç tipli titreşim izolatörler (KTİ) araç sürüş konforuna etkileri çeyrek araba modeli üzerinde incelenmiştir. ATE'ler, özellikle kendi doğal frekanslarında, sistemin enerjisini kendi üzerine alarak titreşimleri azaltmaktadırlar. Doğrusal ATE'lerin süspansiyon sistemlerine uygulanması kolay olmasına rağmen döner ATE'ler atalet etkilerinin daha fazla olması sebebiyle daha iyi performans göstermektedirle...
Citation Formats
İ. Öztürk, İ. Öztürk, and B. Öz, “Araç Kullanırken Müzik Dinlemek, Sürücü Dürtüselliği, Trafik Ortamının Risk Seviyesi ile Sürücülerin Risk Algısı Arasındaki İlişki,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74398.