Üniversite eğitimi ve öğretmenlik Matematik öğretmenlerinin ve adaylarının görüşleri

2002-09-18

Suggestions

Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya (2015-04-01)
The purposes of this study were to assess university students’ satisfaction level and examine the role of gender, grade level, grade point average (GPA), and satisfaction from campus facilities and services in predicting general university satisfaction. A total of 1387 (43.5% female, 56.5% male) undergraduate students participated in the study and filled out Student Satisfaction Survey. Results indicated that students’ general satisfaction level was high and they were most satisfied with “Sport facilities”,...
Üniversite düzeyinde öğrenci memnuniyeti ve ilişkili değişkenler
Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (null; 2012-09-15)
The Relationship between exam performance and emotion regulation capacity of university students
Kadirdağ, Borabay; Gökçay, Didem; Department of Cognitive Sciences (2019)
The main objective of this thesis is to examine the effect of cognitive reappraisal and expressive suppression and on exam performance in Turkish university students. The study is based on the “appraisal-tendency framework” of Lerner and Keltner (2000) which defines “cognitive appraisal” as “cognitive meaning making that leads to emotions”, (Lerner, Li, Valdesolo, and Kassam, 2015). Expressive suppression, on the other hand, is defined as an aspect of emotional regulation where individuals mask their facial...
Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve fiziksel aktivite tercihleri
Cengiz, Cevdet; İnce, Mustafa Levent; Şeref, Çiçek (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım düzeylerini cinsiyet, yaşadıkları yer (yerleşke içi-dışı) ve okudukları fakülteye göre, fiziksel aktivite tercihlerini ise cinsiyet ve yaşadıkları yere göre incelemektir. Çalışmanın örneklemini üniversitenin beş ayrı fakültesinden tabaka örnekleme yöntemi (fakülte ve sınıf düzeyi) ile seçilmiş 953 öğrenci (496 erkek ve 457 bayan) oluşturmuştur. Verilerin toplanması için "Uluslararası Fiziksel Aktivite" anketi...
Citation Formats
B. Ubuz, “Üniversite eğitimi ve öğretmenlik Matematik öğretmenlerinin ve adaylarının görüşleri,” 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/b_kitabi.htm.