Tendon Doku Mühendisliği Uygulamaları için Özgün 3B Hücre Taşıyıcısı.

2018-12-16
Güner, Bahadır
Dalgıç, Ali Deniz
Tezcaner, Ayşen
Keskin, Dilek
Citation Formats
B. Güner, A. D. Dalgıç, A. Tezcaner, and D. Keskin, “Tendon Doku Mühendisliği Uygulamaları için Özgün 3B Hücre Taşıyıcısı.,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74517.