Citation Formats
A. E. Aydemir, L. Alatan, S. S. Koç, and H. Ö. Aydın Çivi, “K Band Mikroşerit Yama Anten Dizisi Tasarımı,” presented at the VIII. URSI-Türkiye 2016 Bilimsel Kongresi, (01 - 03 Eylül 2016), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ursi.org.tr/2016-Kongre/WEB%20SAYFASI/URSITR2016_Program_Detay_FINAL.htm.