Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri

2011-03-01
Akbostancı Özkazanç, Elif
Erdoğdu, Oya Safinaz
Citation Formats
E. Akbostancı Özkazanç and O. S. Erdoğdu, “Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tek.org.tr/Yayinlar/Kitaplar/2011.