Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri

2011-03-01

Suggestions

Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
Cömert, Hasan (2015-10-01)
The European Union as a distinctive actor in global climate change policy
Sağsen, İlhan; Bağcı, Hüseyin; Kibaroğlu, Ayşegül; Department of International Relations (2015)
This dissertation focus on the relationship with the international climate change policy and key actors’ positions on global climate negotiations. The main aim of this dissertation is to show that the European Union takes a different position than other international actors in terms of international climate change negotiation and policy. This distinction stems from the founding philosophy of the European Union and its environmentalist tradition. The argument of this dissertation is that whereas nation-state...
Küresel finansal riskler karşısında Türkiye'de reel sektör finansal yapısı ve borç dolarizasyonu
Özmen, Erdal (2007-01-01)
Bu çalışmada, TCMB Sektör Bilançoları ve TCMB Risk Merkezi şirket düzeyi verileri kullanılarak, Türkiye’de reel sektörün, temelde küresel dengesizliklerin intibakıyla uluslararası faiz oranlarındaki artış veya özellikle gelişmekte olan ülkelere olan sermaye girişlerindeki ani duruş veya tersine dönüş biçiminde gerçekleşebilecek dışsal küresel risklere karşı finansal kırılganlıkları tartışılmaktadır. Dışsal şoklar sonucundaki olası reel kur veya faiz artışlarının etkisinin boyutunda, ekonomideki temel sektör...
Küresel Kapitalist Krizin Yeniden Düşündürdükleri Finansallaşma ve Devlet
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2010-04-01)
Küresel Ekonomi ve Göç
Okyayuz, Mehmet (Phoenix Yayınevi, 2005-02-01)
Citation Formats
E. Akbostancı Özkazanç, Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri. 2011.