G 20 Ülkelerinin İklim Değişikliği Göstergeleri Bakımından Karşılaştırılması

2015-01-01
Izzet, Arı
Sarı, Ramazan
Citation Formats
A. Izzet and R. Sarı, “G 20 Ülkelerinin İklim Değişikliği Göstergeleri Bakımından Karşılaştırılması,” pp. 12–33, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74549.