Bölgeler Arası Düşük Frekanslı Generatör Salınımlarını Sönümleyici Faktörler ve Türkiye ENTSO-E CESA Enterkonneksiyonu için Çözümler

2011-06-01
Gençoğlu, Cihangir
Tor, Bulent Osman
Güven, Ali Nezih
EMO Bilimsel Dergi

Suggestions

Damping measures against low frequency inter area oscillations and solutions for Turkey ENTSO-E CESA interconnection
Gençoǧlu, Cihangir; Tör, Osman Bülent; Güven, Ali Nezih (null; 2010-12-01)
The interconnection project between Turkish grid and the ENTSO-E CESA system is almost finished. According to feasibility analysis based on computer simulations, inter-area oscillations around ∼0.15 Hz is expected once the interconnection is established. Unless countermeasures are taken, these oscillations could grow to dangerous amounts which will result in disconnection of Turkish grid from the interconnection. This paper analyzes the effect of such measures based on computer simulations. These measures a...
Interregional relations : perspectives on the summit of South American- Arab countries ‘new’ patterns of engagement
Hall, Marsha Marie; Altunışık, Meliha; Department of Middle East Studies (2015)
This thesis examines migration management in Turkey and its impact upon Syrians as migration patterns, policy, and structure in the country are changing. To address such changes and align policies with European Union and international norms, Turkey enforced the Law on Foreigners and International Protection in April 2014, which signifies a shift in governmental practices and discourses on migration and establishes a migration coordinating directorate. At the same time, local, national, international and sup...
Harmonic vibration analysis of large structures with local nonlinearity
Abat, Diren; Özgüven, Hasan Nevzat; Department of Mechanical Engineering (2009)
With the rapid development in today’s technology, reliability and performance requirements on components of various mechanical systems, which tend to be much lighter and work under much more severe working conditions, dramatically increased. In general, analysis techniques based on simplified model of structural components with linearity assumption may provide time saving for solutions with reasonable accuracy. However, since most engineering structures are often very complex and intrinsically nonlinear, in...
Bölgesel ekonomik uyum kapasitesi: Türkiye’deki bölgelerin ekonomik krizler ve sonrasındaki başarımlarını belirleyen etkenler
Eraydın, Ayda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Son yıllarda direnç, dayanıklılık, değişen koşullara uyum kapasitesi, zorlukları yenme gücü ve esneyebilirlik gibi sözcüklerle tanımlanan “resilience” kavramı kentlerin ve bölgelerin dış koşullardan etkilenme ve bunlara tepki verme sürecini tanımlamakta kullanılmaktadır. Özellikle bölgesel çalışmalarda bu kavramsal çerçevenin giderek daha fazla ilgi çektiği görülmektedir. Mevcut yazında bölgelerin kriz koşullarında ve sonrasındaki başarımlarının betimleyen çok sayıda kavramsal ve görgül araştırma bulunmakta...
Bölgesel Yönetim Planları için Akdeniz'e Özgü Geliştirilecek Göstergeler ile Denizel Çevre Hedeflerinin Belirlenmesi
Salihoğlu, Barış; Bıngel, Ferit; Salihoğlu, Bettina Fach; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman; Yemencioğlu, Semal; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Koçak, Mustafa; Uysal, Zahit(2016-02-01)
Avrupa Birligi üyesi devletler, Avrupa?yı çevreleyen denizlerde 2020 yılına kadar Iyi Çevresel Durum (GES) statüsünü erismek hedefi ile 2008 yılında Avrupa Komisyon?u (EC) kararı ile Deniz Strateji Çerçeve Direktifi (MSFD - 2008/56/EC) yürürlüge sokmustur. Direktif dogrultusunda, üye ülkeler direktif gerekliliklerini planlanan süre içerisinde gerçeklestirmek ve kendi bölgeleri için IÇD?a ulasılması amaçlanmaktadır. Türkiye, bir yandan Avrupa Birligi kuralları ile uyum saglamaya çalısırken, diger yandan 2020...
Citation Formats
C. Gençoğlu, B. O. Tor, and A. N. Güven, “Bölgeler Arası Düşük Frekanslı Generatör Salınımlarını Sönümleyici Faktörler ve Türkiye ENTSO-E CESA Enterkonneksiyonu için Çözümler,” EMO Bilimsel Dergi, pp. 39–44, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74571.