The effect of multiple child abuse and witnessing family violence on the risk of experiencing intimate partner violence

2015-08-03
Atmaca, Sinem
Gençöz, Tülin

Suggestions

Kadın Şiddet Mağdurlarına Yönelik Tutumlarda Mağdurun Trans Kimliğinin Etkisi
Cingöz Ulu, Banu; Sayılan, Gülden (2016-11-01)
Türkiye'de trans bireylere ve özellikle de seks işçilerine yönelik işlenen suçlar gün geçtikçe artmakta ve bu kişilerin maruz kaldıkları şiddet nefret suçu olarak nitelendirilmektedir. Bu tür suçların ardında mağdura yönelik şiddetli bir önyargı bulunduğu ve mağdurun cinsiyet kimliğinin de şiddeti meşrulaştırıcı bir rolü olduğu düşünülerek bu deneysel çalışma tasarlanmıştır. Çalışmada, farazi bir şiddet senaryosunda cinsel birliktelik teklifini reddettiği için silahla vurulan bar şarkıcısı bir kadın konu ed...
The impact of parental control and support on the development of chronic self-regulatory focus
Doğruyol, Burak; Sümer, Nebi; Department of Psychology (2008)
This study examined the interplay between parenting behaviors and self-regulatory focus in a sample of 320 university freshmen. Considering the theoretical assumptions and cultural differences, it is expected that specific parenting behaviors predict prevention and/or promotion self-regulatory focus. Especially, the dimensions of parental psychological control were expected to predict prevention focus. Participants completed multiple measures of parenting behaviors and self-regulatory focus. Self-regulatory...
The effects of psychological symptoms and perceived social support on suicidal tendencies in cancer patients
Ozet, Ahmet; Gençöz, Faruk; Kuzhan, Okan; Ulu, Sinan; Borazan, Eyup; Cantekin, Duygu (2006-01-01)
The impact of perceived parenting styles on attachment styles, self-evaluations and close relationships
Sümer, Nebi; Gungor, D (1999-12-01)
The present study examined the interplay between the perceived parenting styles of the university students and attachment styles, basic self-dimensions, behavior patterns in close relationships, and relationship satisfaction. The findings indicated that parenting styles (authoritarian, authoritative, permissive/indulgent, and permissive/neglecting), which were constructed by crossing perceived parental acceptance/involment and strict control dimensions of parenting were consistently related with the major o...
THE EFFECT OF THE CONTENT OF INTERGROUP CONTACT AND INGROUP IDENTIFICATION ON SUPPORT FOR SOCIAL CHANGE AMONG ADVANTAGED GROUP MEMBERS
Çoksan, Sami; Sakallı, Nuray; Department of Psychology (2021-9-21)
This study aimed to examine the role of the content of intergroup contact and ingroup identification on support for social change among advantaged group members. Preregistered two experimental and one correlational study were conducted with a representative Turkish sample to examine this association. In Study 1 (N=148, Mage=40.92, SD=17.66), the content of contact was manipulated as similarity-focused or difference-focused contact, and the effect of it on perceived ingroup fairness, perceived intergroup ine...
Citation Formats
S. Atmaca and T. Gençöz, “The effect of multiple child abuse and witnessing family violence on the risk of experiencing intimate partner violence,” Milan, İtalya, 2015, p. 499, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf.