Brexit, Avrupa Birliği ve kamuoyu: Britanya örneğiyle Avrupa’da yükselen radikalizmi ve popülizmi anlamak

2017-01-01
Özbey, Ebru Ece
Şenyuva, Özgehan
Bu yayın, Türkiye'den ve çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ve Avrupa çalışmaları alanında araştırmacı ve farklı karar mekanizmalarında bulunmuş uzmanların katkılarından oluşmaktadır. Kitaptaki makaleler, Akdeniz Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM), Friedrich-Ebert-Shiftung Derneği'nin katkılarıyla 8-9 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirdiği uluslararası çalıştay sonuçlarını kapsamaktadır. Kitapta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa ve İngiltere gibi üye ülke perspektifinden değerlendirilen Brexitin sonuçları, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye- AB ilişkileri açısından fırsatlar ve tehditler açısından da ele alınmıştır. Toplam 17 makaleyi kapsayan kitap, üç bölümden oluşuyor: Brexit'in yani İngiltere'nin AB'den ayrılmasına neden olan faktörler, Brexit'in Avrupa bütünleşmesi süreci açısından olası sonuçları ve Brexit sonrası Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği.

Suggestions

Discursive strategies in the Brexit debate: the Economy
Akhan, Yağmur Lalin; Şenyuva, Özgehan; Department of International Relations (2022-6)
This thesis aims to scrutinize discursive strategies (attack, acclaim, and defense) the Leave and Remain campaigners employed during the section on the economy in the United Kingdom European Union membership referendum debate, which was broadcasted live on BBC on 21 June 2016. The data was selected according to five criteria; time frame, broadcasting medium (radio/television), broadcasting type (pre-recording/ live broadcasting), genre, and public appeal. The debate was transcribed verbatim in ELAN Transcri...
Brexit ve Avrupa Kimliği Türkiye AB İlişkileri Tartışmanın Neresinde
Alpan, Başak Zeynep (2016-12-08)
Britanya’nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkileri de akademik olarak merak edilen konulardan biri haline geldi. Ada'dan gelen, hiç kimsenin beklemediği bu referandum sonucu aslında birçok yönüyle Türkiye için ilginç senaryolara da gebe bir sürecin başlangıcı olarak görüldü. Türkiye'nin AB üyelik sürecini propaganda malzemesi olarak kullanan Brexit cephesinin zaferi AB içerisindeki Türkiye düşmanlarını tetikler ve üyelik süreci AB kanadından sekteye uğrar mı? Y...
Brexit-Elveda Avrupa: İngiltere’xxnin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler
Alpan, Başak Zeynep (Siyasal Kitabevi, 2017-01-01)
Brexit ve Avrupa kimliği: Türkiye-AB Ilişkileri Tartışmanın Neresinde?Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkileri de akademik olarak merak edilen konulardan biri haline geldi. Ada'dan gelen, hiç kimsenin beklemediği, bu referandum sonucu aslında birçok yönüyle Türkiye için ilginç senaryolara da gebe bir sürecin başlangıcı olarak görüldü. İngiltere'de Türkiye'nin AB üyelik sürecini propaganda malzemesi olarak kullanan Brexit cephesinin zaferi...
An Empirical Analysis on Trade between Turkey and the United Kingdom under the Shadow of Brexit
Ercan, Büşra; Akbostancı Özkazanç, Elif; Department of Economics (2021-9)
This thesis analyzes Turkey-the UK international trade by developing an empirical model from the sectoral point of view. While doing this, the potential impact of alternative Brexit scenarios on the Turkish trade with the UK is attempted to be investigated by using an econometric model that provides a quantitative perspective. It is concluded that Turkish export prices, the UK’s value added, world export prices and general economic activity of the UK have more effect on the exports of Turkey to the UK marke...
Dijital Haber Okuma Alışkanlıkları Hakkında Kullanıcı Araştırmaları: Hürriyet Web Sitesi, Mobil Sitesi ve Mobil Uygulaması İncelemeleri
Atçı, Özge; Utku Küngör, Eda; Ünaler, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma haberleri gazeteden veya televizyondan takip etme alışkanlığına sahip okuyucuların, dijital ve sosyal medyada haber tüketme deneyimleri ile dijital dünyada edindikleri alışkanlıkların ve haber okuma deneyimlerinin araştırılması sürecini içermektedir. Kullanıcıların değişen beklentileri, haber sitelerinin yalnızca içerik sunmasının yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında, farklı ilgi alanları ve hayat tarzlarına sahip okuyucuların haber alma alışkanlıkları, Hürriyet yayınları oda...
Citation Formats
E. E. Özbey and Ö. Şenyuva, Brexit, Avrupa Birliği ve kamuoyu: Britanya örneğiyle Avrupa’da yükselen radikalizmi ve popülizmi anlamak . 2017, p. 214.