Havalimanlarının Strüktür-Mekan İlişkisi

2015-04-22
Akçaer, Gonca
Soyluk, Asena
Mekan, içinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortamdır. Mekanın bir “iç”i bir de “dış”ı vardır. İç ve dış arasındaki arakesit,mekanın sınırını oluşturur. Bu sınır, her zaman katı ve dolu değildir. Sınır, mekanı çevreden ya da diğer mekanlardan ayıran ya da farklılaştıran bir öğedir. Zeminde bir kot ya da doku farkı, bir mekandan bir başka mekana geçişi ya da mekan içerisindeki bir alt mekanı belirlemeyi sağlar. Bu durumda mekanın sınırı, kot ya da doku farkının oluştuğu çizgidir. Sınır, farklılaşmanın ortaya çıktığı çizgi ya da yüzeydir. Mekan kavramında bile sınırlama yer alırken mimari mekanda sınırsızlık mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada havalimanlarında strüktür mekan ilişkisi incelenmiştir. İncelenen havalimanı örneklerinden bu tür yapıların geniş açıklık gerektiren yapılar oldukları gözlemlenmiştir. Ancak içinde barındırdıkları mekanların gereklilikleri doğrultusunda tasarımda mekan sınırlamasına gidildiği görülmüştür. Bünyelerinde bulunan giden ve gelen yolcu salonları, bagaj alım salonu ve check-in kontuar birimleri bizi geniş açıklık geçme eğilimine zorlar. Bu zorunluluk gelişen teknoloji ile birlikte sürekli değişen ve kendini geliştiren yapı malzemelerinden çeliğe bırakmıştır. Mimaride, mümkün olduğunca yüksek, kolonsuz ve geniş açıklıklı alanlar veya mekanlar inşa etmek tüm çağların en önemli arayışı olmuştur. Günümüzde bu arayışın en başarılı taşıyıcı sistem örnekleri uzay kafes sistemlerdir. Uzay kafes inşaatında ekonomik, hızlı, estetik ve güvenli çözümler ise prefabrike çelik uzay sistemlerle mümkün olmaktadır. Çelik son yüzyılda havalimanlarında da kullanılan hafifliği ve çekme dayanımı ile önemli bir yapı malzemesidir. Ayrıca çelik yapı tasarımı estetik ve yaratıcılığa açıktır. Sonuç olarak yapı malzemesinde kullanılan çelik konstrüksiyon ile birlikte hafif malzeme kullanılması mekanda geçilecek olan sınırları genişletmektedir. Ancak çelik konstrüksiyon kullanılsa bile bu malzemeninde sınır birim dayanımı mevcuttur. Ve ne yazık ki sınırsız bir genişlik elde edilememektedir. Havalimanı gibi geniş açıklık gerektiren yapılar her ne kadar sınırları azaltmak için tasarlansa da mekan organizasyonu nedeniyle belli bir sınırlamaya gidilmesini zorunlu kılmıştır.
Citation Formats
G. Akçaer and A. Soyluk, “Havalimanlarının Strüktür-Mekan İlişkisi ,” Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Edirne, Türkiye, 2015, vol. 1, p. 87, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74769.