Tüketimin Antropolojisi

1999-01-01
Önemli bir antropolog ve iktisatçının önsöz yazdığı ve yeniden gözden geçirilen bu baskı tüketim konusunda eşsiz bir eser, fakat ne tüketiciler için bir vaaz ne de tüketimciliğe karşı bir ağıt. Tüketimin Antropolojisi nesnelerin neden arzu edildiği konusunda antropolojisitlerin bildiğiyle, iktisatçıların tüketici davranışı dedği spesifik konu arasındaki boşluğu kapatıyor. Nesnelere duyulan tutkuyu iktisatçı psikolojik düzlemde bireysel bir dürtü olarak irdeler; antropoloğa göre mallar toplumsal zorunlulukları yerine getirmek içindir. Malların dağıtımı tüketiciler tarafından kararlaştırılan etik ve toplumsal tartışmaları canlandırır. Tüketimin Antropolojisi, insanların neden para biriktirdiği, neden para harcadığı, neden satın aldığı, neden kalite konusunda bazen ince ayrımlar gözettiği, bazen de gözetmediği sorusunu yanıtlıyor. Artık iyi biliniyor ki, tüketim malları kimlik yaratır, iletişim ve ilişki kurar. Ancak malların kapsadığı kadar dışladığı ve artış örüntüsünün toplumun biçimine karşılık geldiği o kadar iyi bilinmez. Bu kitap antropoloji ve iktisat dalındaki öğrenciler ve eğitmenler için temel bir eser.
Citation Formats
E. A. Aytekin, Tüketimin Antropolojisi. 1999.