Meta ve Gösteri olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Marxist Bir Eleştiri

2013-12-04
Karaca Akbaş, Eren
Topal, Çağatay
Citation Formats
E. Karaca Akbaş and Ç. Topal, “Meta ve Gösteri olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Marxist Bir Eleştiri,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74845.