Mekana Sermaye Mantıklı ve Teknolojik Belirlenimci Yaklaşımın Planlama Bakış Açımızda Yarattığı Yıkım

2000-10-01
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Mekana Sermaye Mantıklı ve Teknolojik Belirlenimci Yaklaşımın Planlama Bakış Açımızda Yarattığı Yıkım,” 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74846.