Kentsel ve Endüstriyel Atıksular için Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Standartlarının Belirlenmesi: Gediz Havzası Pilot Uygulaması

2018-12-06
Orhon, Aybala K
Güçver, Sibel M
Haksevenler, B Hande Gürsoy
Dilaver, Mehmet
Aytis, Elif A
Yetiş, Ülkü
Citation Formats
A. K. Orhon, S. M. Güçver, B. H. G. Haksevenler, M. Dilaver, E. A. Aytis, and Ü. Yetiş, “Kentsel ve Endüstriyel Atıksular için Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Standartlarının Belirlenmesi: Gediz Havzası Pilot Uygulaması,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74855.